HỆ THỐNG NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Cổng 1: Nhận hồ sơ dành cho cơ sở TP.HCM

Kê khai hồ sơ

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 230 082 - 0941 230 082
Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/

Cổng 2: Nhận hồ sơ dành cho Phân hiệu Vĩnh Long

Kê khai hồ sơ

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)

Email: ksv@ueh.edu.vn
Điện thoại: 0899.00.29.39 – 02703.823.443
Facebook: www.facebook.com/uehvinhlong/